HANDELSBETINGELSER

Når du køber et medlemskab eller et kursus hos Heartcore ApS accepterer du også at købet er indgået på de følgende betingelser.

GENERELT
Et medlemskab eller kursus købt hos Heartcore ApS er personligt og kan ikke benyttes af, eller overdrages til andre. Som medlem eller kursusdeltager er du ansvarlig for at oplyse dit navn, adresse, e-mail og telefonnummer, og skal altid sørge for at give besked om ændringer i disse oplysninger. Medlemmer skal til enhver tid fremvise gyldigt sygesikringskort og ID/kørekort, hvis Heartcores instruktører måtte bede om det.

Alle medlemmer og kursusdeltagere skal have en ren straffeattest. Heartcore ApS kan til enhver tid bede medlemmet/kursusdeltageren om at underskrive en erklæring der giver Heartcore ApS ret til at indhente oplysninger om personens straffeattest hos politiet. Underskriver personen ikke, kan denne blive afvist og medlemsskabet/kurset vil blive opsagt med øjeblikkelig virkning uden at dette berettiger til tilbagebetaling af allerede betalt medlemskab/kursus. Heartcore ApS kan til enhver tid afvise et medlemskab af klubben, hvis denne ikke overholder betingelserne for medlemsskab.

Alle medlemmer og kursister der har oprettet en profil hos Heartcore modtager automatisk emails med relevant information om deres medlemskab/kursus og medlemstilbud og events. Ønsker et medlem ikke at modtage e-mails kan medlemmet til enhver tid afmelde sig denne service. Dog kan et medlem ikke frasige sig at modtage emails vedrørende et betalt medlemskab/kursus idet disse indeholder information om betaling og betingelser.

LØBENDE MEDLEMSSKAB
Du kan oprette et medlemskab af Heartcore ved at melde dig ind online. Medlemsskabet er aktivt så snart vi har modtaget din tilmelding. Medlemsskabet er løbende og fortsætter indtil det opsiges. Ved oprettelsen af dit medlemsskab modtager du en bekræftelse på dit køb via e-mail.

Ved oprettelsen af dit medlemsskab, opretter du samtidig et login til din egen personlige medlemsside. Dit brugernavn er den email du brugte ved oprettelsen af dit medlemsskab og kodeordet vælger du selv. Alle betalinger til Heartcore ApS sker via gyldigt betalingskort. Den første betaling skal altid betales med det samme og vil løbe fra den dag du opretter medlemsskabet og måneden ud. Herefter vil betalingen blive trukket månedligt forud, hver d.1. i måneden gennem sikker betaling. Du vil modtage en bekræftelse pr. e-mail hver gang der trækkes abonnement på det tilmeldte betalingskort. Ønsker du at skifte betalingskort, eller dit kort udløber, kan du til enhver tid logge ind med dit medlemslogin du fik ved oprettelsen og ændre dit tilmeldte kort.

MEDLEMSKAB FOR BØRN OG UNGE
Alle medlemsskaber eller kurser for personer under 18 år skal tegnes af medlemmets værge. Medlemskabet skal oprettes i barnets navn, men e-mail, telefonnummer og betalingskort skal tilhøre barnets værge.  Værgen hæfter for alle udeståender med Heartcore ApS.

KURSER
Køber du et kursus gennem Heartcore giver din betaling kun for adgang til det pågældende kursus og giver ikke adgang til Heartcores øvrige hold. Et kursus er en engangsbetaling og der er derfor ingen opsigelsesperiode eller løbende betaling. Ved køb af et kursus hus Heartcore, opretter du samtidig et login til din egen personlige medlemsside. Dit brugernavn er den email du brugte ved oprettelsen af dit medlemsskab og kodeordet vælger du selv.

VARIGHED
Et medlemskab er løbende og fortsættes til det opsiges i henhold til det til enhver tid gældende opsigelsesvarsel. 

BETALING
Alle gældende priser er tilgængelige og vil altid være synlige under medlemsskaber og kurser. Der opkræves ikke indmeldelses eller oprettelsesgebyr. Betaling kan kun ske via automatisk trækning på gyldigt betalingskort. Månedlige betalinger trækkes automatisk på kortet månedsvis forud. Ved oprettelsen af et medlemsskab godkender medlemmet automatisk at Heartcore ApS må trække det aftalte månedlige abonnement indtil dette opsiges af medlemmet. Der opkræves ikke løbende betaling for engangsbetalinger for kurser.

PRISÆNDRINGER
Heartcore ApS har ret til at ændre priserne. Prisændringer skal meddeles medlemmerne via e-mail senest 30 dage før prisændringerne træder i kraft og indenfor det til enhver tid gældende opsigelsesvarsel. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter gældende opsigelses varsel.

FORTRYDELSESRET
Du kan fortryde køb af dit medlemskab, kursus eller apparel indtil 14 dage efter datoen for købet. Køber du Heartcore apparel gælder fortrydelsesretten fra den dag du modtager varen eller den er afleveret i en pakkeboks. Fortrydelsen skal meddeles skrifteligt på info@heartcore.dk med tydelig angivelse af navn og ordrenummer. Dog kan fortrydelsesretten ikke gøres gældende hvis et medlemsskab/kursus/klippekort er taget i brug. 

OPSIGELSE
Et løbende medlemskab kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 30 dage. Opsigelse sker via dit medlems login. Opsigelsen er gældende fra modtagelsesdatoen. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse. Ved opsigelse af et abonnement, sletter Heartcore ApS automatisk alle personlige oplysninger og betalingskort. Medlemsskaber kan ikke opsiges mundtligt eller via e-mail.

BERO
Et løbende medlemskab kan sættes i bero, hvis medlemmet ønsker det. Beroperioder kan vare op til 1 måned ad gangen og koster 100 kr i gebyr. Ønsker du at sætte dit medlemsskab i bero, skal du logge ind på din medlemsprofil hvor du kan sætte dit medlemsskab i bero. Børne og teen medlemsskaber kan ikke sættes i bero.

ANSVAR
Træning hos Heartcore Academy ApS sker på eget ansvar. Dette gælder, uanset om træningen foregår i Heartcores egne lokaler, eller på en anden location. Heartcore ApS kan ikke holdes ansvarlig for skader på personer eller udstyr som følge af ulykker eller andre medlemmers handlinger eller mangel herpå. Heartcore ApS bærer ligeledes ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri, da medbragte værdigenstande er på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i Heartcores aktiviteter, og skal altid henvende sig til instruktøren hvis medlemmet er I tvivl om, hvorvidt han/hun bør deltage i undervisningen pga. sygdom eller skader. Hvis instruktøren mener at medlemmet ikke bør deltage i undervisningen pga. skader eller sygdom, har instruktøren ret til at afvise medlemmets deltagelse. Medlemmet kan ikke kræve særlig ret til tilbagebetaling pga skader eller sygdom, men kan til enhver tid opsige sit abonnement efter det gældende opsigelsesvarsel. Dette gælder også engangsbetalinger til events og kurser der er forudbetalt.

SIKKERHED OG UDSTYR
Alle medlemmer skal skal bære tand og skridtbeskytter under træning. Det er ikke tilladt at have smykker på under træning. Derudover skal medlemmet have korte rene negle, samt ekstra T-shirt hvis nødvendigt. Heartcores instruktører har ret til at afvise en elev, hvis denne ikke bærer det korrekte udstyr i undervisningen eller ikke lever op til kravene om ordentlig hygiejne.

UNIFORM
Alle medlemmer skal bære uniform under træning. Uniformen skal bestå af den officielle KMDK-shirt eller Heartcores elev T-shirt og sorte bukser med gradueringsmærke på. Nye elever kan deltage i undervisningen i andet træningstøj indtil de har fået anskaffet sig den korrekte uniform.

HOLDTILMELDING
Tilmelding på hold er påkrævet og skal ske via login gennem din medlemsprofil. Hvis der er mindre end 4 tilmeldte på et hold forbeholder vi os ret til at aflyse holdet. Det er muligt at deltage på holdet med drop-in tilmelding, dog kan det ske at holdet er aflyst hvis der er for få tilmeldte. Det er medlemmets eget ansvar at tjekke om et hold bliver gennemført eller ej hvis medlemmet beslutter sig for at komme uden tilmelding. Tilmelding er påkrævet for både voksen og børnemedlemsskaber.

LUKKEDAGE, FERIER OG SYGDOM
Heartcore holder lukket på alle helligdage samt mellem jul og nytår. Dog vil der være særlig træning mellem jul og nytår.  juli måned vil der være specielt sommertræningsprogram som annonceres forinden. Børneholdene følger Frederiksberg kommunes ferie kalender for sommerferie, efterårsferie, juleferie og vinterferie, hvor der ikke er undervisning for børn. I sjældne tilfælde kan træningen aflyses ved akut opstået sygdom eller for få deltagere på et hold. Aflysninger pga. sygdom eller anden akut opstået situation, giver ikke medlemmer ret til refundering af betalt abonnement eller forudbetalt medlemskab. Lukkedage, ferier og helligdage samt særlig sommerferie i Juli måned er indeholdt i abonnementprisen og giver ikke medlemmer ret til pause eller reducering i abonnementsprisen.

KØB AF HEARTCORE APPAREL
Køber du Heartcore Apparel er der mellem 5-15 dages levering idet varen laves på bestilling og sendes fra Frankrig. Du modtager et tracking nummer når varen afsendes. Vi trækker ikke penge på dit kort før varen afsendes.

RETURRET PÅ APPAREL
Du har 14 dages fortrydelsesret på tøj købt på heartcore.dk. Returretten træder i kraft fra den dag du modtager varen eller den er leveret i en pakkeshop. Ønsker du at ombytte til en anden størrelse eller farve, skal du lægge en ny ordre og sende den anden ordre retur. For at returnere en vare skal du kontakte os på info@heartcore.dk, hvorefter vi sender dig et returlabel på e-mail.

REKLAMATION
Er der fejl på en vare bedes du sende os et billede af varen sammen med en beskrivelse af fejlen i en mail til info@heartcore.dk. Når vi modtager billedet tager vi stilling til reklamationen og hvorvidt vi ønsker varen tilsendt. Skal varen sendes til os sender vi et returlabel til dig pr. mail.
 

ANSVAR
Websitet ejes og publiceres af:
Heartcore ApS
Brofogedvej 12B, 3tv
2400 København NV
CVR: 41387629

Senest opdateret 17. maj 2023